Om meg

Bildet mitt
Vi, Kari og Jon, er et par som bor i Sverige. Hun norsk, han halvt svensk. Vi skriver litt om oss selv, og om det som betyr mest i livet vårt; blandt annet barnebarn. Vi har et torp vi er på så ofte vi kan. Her har vi stadig nye prosjekter på gang. Ellers liker begge å reise, gjerne på motorsykkelturer. Det har vært turer til Sør Afrika - da leide vi sykkel, men vi har brukt egen sykkel i b.a. Alpene og Skottland.

søndag 11. september 2011

Studentliv


Kari og Jon har vært studenter denne uka. Jon har tatt en ukes studie i MST. Det hele foregikk på Atferdssenteret i Oslo, og det var 5 intense dager. Alle de andre deltakerne skal jobbe direkte som terapeuter eller veiledere. MST står for MultiSystemiskTerapi og er en behandlingsmetode utviklet i USA som retter seg inn mot ungdom med atferdsvansker og er et alternativ til institusjonsplassering.  


Kari tar Palliasjon, deltid, ett år. Studiet foregår på Lovisenberg Diakonale Høgskole og vil ha tre ukessamlinger i høstsemesteret og fire ukessamlinger på vårsemesteret. Ordet palliasjon kommer fra latin pallion = kappe, man svøper en lindrende kappe rundt pasienten og dens familie. Og palliasjon står nettopp for lindrende behandling. Man skal gi behandling, pleie og omsorg til pasienter med kort forventet levetid, hvor hovedfokus bør være å bedre, opprettholde eller tilrettelegge for så god livskvalitet som mulig både for pasientene og hans/hennes pårørende.
Nå må studiene prioriteres, det blir så og si å leve med døden på brødskiva et år.

3 kommentarer:

Det er hyggelig om du legger inn en kommentar på bloggen vår.

Robert Burns

The friend of man
The friend of truth
The friend of age
The guide of youth;
If there is another world,
He lives in bliss;
If there is none,
He made the best of this

Bloggarkiv